Filmowa Akademia Seniora 

 

Filmowa Akademia Seniora to cykl zajęć opartych na dorobku sztuki filmowej, zachęcających do aktywnego funkcjonowania w lokalnej społeczności. Film staje się pretekstem do rozmów i interakcji z innymi. Pobudza do twórczego i kreatywnego myślenia, aktywności, wykorzystywania własnego potencjału, umiejętności i talentów.

 

Daje możliwość obcowania z kulturą wysoką, poznawania tajemnic sztuki filmowej, spotkania przedstawicieli różnych zawodów, profesjonalistów w swoich dziedzinach, 

wybitnych twórców. Metody prowadzenia zajęć z wykorzystaniem najnowszych multimedialnych technologii cyfrowych jednocześnie zapoznają uczestników z najnowszymi wynalazkami techniki i zapobiegają ich wykluczeniu cyfrowemu.

 

Program jest realizowany poprzez organizację w każdej lokalizacji poprzez projekcje filmowe połączone z dyskusją, tematycznymi zajęciami towarzyszącymi oraz spotkanimi z ciekawymi ludżmi, w tym  spotkaniami z twórcami filmowymi - autorami rezentowanych dzieł. W każdym miejscu odbędą się również  warsztaty filmowe podzielone na blok aktorski/casting, film animowany, film fabularny, 

film dokumentalny.