Ecology - the way You live

 

W projekcie udział wzięła grupa młodzieży z Polski i Litwy w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Tematem przewodnim była troska o środowisko naturalne, promowanie postaw proekologicznych oraz integracja grup z obu krajów w kontekście przedstawionej tematyki. Nie przez przypadek miejscem wymiany były Mikołajki - stolica Mazur. 

 

Młodzież wzięła udział: w warsztatach, wycieczkach tematycznych, grach miejskich oraz spotkaniach. Wzajemnie uczono się od siebie oraz wymieniano poglądy w tematcie ochrony środowiska. Aktywnie brała również udział we wspólnych działaniach mających na celu poprawę stanu ochrony przyrody w najbliższym otoczeniu: segregacji odpadów czy oczyszczaniu lasu ze śmieci. 

 

Wymianie towarzyszyła również wspólna integracja, poznanie historii zielonych płuc Polski - Mazur oraz wycieczki krajoznawcze po okolicy. Uczestnicy mieli również okazję wziąć udział w krótkim rejsie żeglarskim zorganizowanym przez polskich uczestników.