Edukacja muzyczno-teatralna dla młozdzieży i seniorów

 

Projekt Edukacja muzyczno- ­teatralna dla młodzieży i seniorów skierowany jest do odbiorców zamieszkujących powiat Ostrołęcki.  Koncepcja projektu obejmuje przeprowadzenie kompleksowych działań, realizowanych poza ramowymi działaniami Wnioskodawcy, które obejmować  będą: warsztaty muzyczne i teatralne prowadzone przez doświadczonych animatorów kultury (eksperymenty artystyczne), zorganizowanie spotkań tematycznych z twórcami wraz z pokazem ich twórczości oraz przygotowanie dla uczestników specjalnego wyjazdu do Warszawy, w trakcie którego zapoznani zostaną z ofertą kulturalną stolicy (muzea, zwiedzanie Warszawy­ "Wycieczka do stolicy kultury").

 

Celem projektu jest stymulowanie kreatywności, rozwijanie umiejętności społecznych i wrażliwości artystycznej. Dobór uczestników dokonany został w oparciu o potrzebę integracji i wzajemnego uczenia się od siebie.

 

Informacje o spotkaniach w aktualnościach oraz w budynkach Ostrołęckiego Centrum Kultury.

 

Projekt został dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.